Hvem Arver Dig?

Arveloven bestemmer, hvem der arver dig, hvis du ikke har oprettet et testamente. 87 % af alle danskere over 18 år har ikke et testamente. Når arven skal fordeles uden, at der foreligger testamente, så resulterer det desværre ofte i, at mange familier bliver uvenner for livet. 

Vidste du: Du kan være blandt 1,5 millioner danskere, hvis arv går til personer, som de ikke ønsker skal arve dem?

Hvis du opretter et testamente kan du bestemme, hvem der skal arve dig. Du kan samtidig sikre dine nærmeste på bedst mulig vis ved f.eks. at oprette et børnetestamente, sørge for oprettelse af særeje eller give fortrinsret til dine arvinger.

Nedenfor kan du se, efter hvilke principper arveloven fordeler arv, og i menuen til højre kan du læse om den familiesituation, som du befinder dig i.

Sådan fordeler arveloven din arv 

Den gældende arvelov trådte i kraft i 2008, og er bygget op omkring det, der kaldes et prioriteret ”familiehierarki”. Det betyder, at din slægt er opdelt i forskellige arveklasser afhængig af din relation til dem.

Det vil sige, hvis du som afdød ikke har levende slægtninge i arveklasse 1, så tilfalder din arv dine slægtninge i arveklasse 2 osv.

Arverækkefølgen ifølge arveloven ser således ud:

  • Arveklasse 1: Ægtefælle og børn
  • Arveklasse 2: Forældre, dernæst søskende og deres børn
  • Arveklasse 3: Bedsteforældre og deres børn

Se i menuen til højre hvem din arv går til, hvis du ikke har et testamente, og hvad du skal være opmærksom på for at sikre, at din arv bliver fordelt, som du ønsker.

Hvis du ikke har oprettet testamente og ikke har slægtsarvinger, så vil din arv gå til statskassen (fætre og kusiner er ikke slægtsarvinger).

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.