Støt Danmarks natur

i dit testamente

Bevar naturen - også den dag, du ikke er her længere


Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare og beskytte den danske natur. Det sikrer et rigt og varieret plante- og dyreliv til lands og til vands.

Som den eneste private forening i Danmark kan vi rejse fredningssager, så også de kommende generationer kan få glæde af vores dyrebare og unikke naturområder.


Flere og flere plante- og dyrearter uddør, fordi naturen svinder ind. Derfor vil vi have genskabt flere og mere sammenhængende skov- og naturområder.

Det hjælper samtidigt med at bremse klimaforandringerne.


Danmarks Naturfredningsforening har lavet et samarbejde med Dinarv, der gør det nemt at donere arv gennem testamenter. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan oprette et testamente og støtte Danmarks Naturfredningsforening.

Doner penge og spar boafgift til dine arvinger

Det er muligt at spare dine arvinger for boafgift, samtidig med, at du donerer penge til Danmarks Naturfredningsforening.

Alle arvinger, pånær dine børn og sambo/ægtefælle, kan spare boafgift på op til 6 % af den arv, som de modtager fra dig. Samtidig med, at dine arvinger modtager mere arv, vil Danmarks Naturfredningsforening modtage en donation fra dig.

Både dine arvinger og Danmarks Naturfredningsforening får altså noget ud af dette.


Du kan læse mere om hvordan man minimerer arveafgift her

NATUREN KAN IKKE VENTE

Mange vilde dyr i Danmark er i tilbagegang og har brug for en hjælpende hånd. 


Blandt Danmarks 52 arter af pattedyr, er 13 i fare for at forsvinde på sigt.


Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at beskytte naturens mangfoldighed, at

skabe mere plads til naturen, at skabe bedre sammenhæng mellem naturområder og at

naturens tilstand forbedres.

Ved du hvem der arver dig?

Danmarks Naturfredning og arv - hvordan?

Advokat eller ej - du bestemmer

Fuldt juridisk gyldigt

Et testamente på DinArv er jurisk gyldigt på niveau med et testamente udarbejdet hos en advokat. Uanset hvem der har udarbejdet testamentet, skal det underskrives hos notaren eller foran vitterlighedsvidner. 


Testamente med eller uden advokat?

Hos DinArv kan du udarbejde testamente online, hvorefter du får testamentet tilsendt pr. e-mail. Hvis du efterfølgende ønsker at tale med en advokat, så har du mulighed for at kontakte vores advokat. Valget er dit.


START DIT TESTAMENTE HER

Godkendt af advokater

DinArv ApS - CVR: 36713356 - Ben Webstersvej 112, st th - 2450 København SV 

info@dinarv.dk - tlf: 51 91 60 90

TESTAMENTE GYLDIGHED